Wykaz organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska lokalnego

w Pruszkowie.

 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ul. Ks. Józefa 1 Tel. /fax 22 758-83-68
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Pruszkowie Ul. Przemysłowa 21 Tel. 22 758-67-82

 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Psychicznie Chorych -Szansa Ul. Partyzantów 2/4 Tel.22 758-63-71

758-60-05

Pruszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Viktoria

 

Ul. Sienkiewicza 17 Tel.22 759-90-68
Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

 

Socjusz klub Abstynenta

 

 

Familia Klub Rodzin Abstynenckich

Ul. Kraszewskiego 18

 

 

 

Ul. Kraszewskiego 18 – siedziba

 

Ul. Partyzantów 2/4 siedziba

 

 

Tel. 22 728-67-09
Polski Czerwony Krzyż

·        Zarząd Lokalny

·        Klub Honorowych Dawców Krwi

 

Ul. Kościelna 13 Tel.22 728-55-97

 

Polski Związek Niewidomych-

Zarząd Koła w Pruszkowie

 

Ul. Niepodległości 12 Tel. 22 758-72-33
Polski Komitet Pomocy Społecznej Biuro Miejskie

 

Ul. Ks. Józefa 1 Tel.22 758-74-71
Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

 

Ul. Wapienna 2 Tel.22 758-80-19
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Miejskiego

 

Ul. Stalowa 12 Tel.22 758- 65-76
Związek Inwalidów Wojennych R.P. – Zarząd Oddziału w Pruszkowie

 

Ul. Bolesława Prusa 11 Tel. 22 758-67-12
Związek Kombatantów R.P. Byłych Więźniów Politycznych

 

Ul. Daszyńskiego 9 Tel.22 758-75-27
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

 

Ul. Armii Krajowej 46 Tel.22 758-75-27

 

 

 

Proszę o przysyłanie wiadomości o Stowarzyszeniach. Instytucjach, Fundacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Pruszkowie i okolicy.